Vrijdag

Vrijdag training bevindt zich in gymlokaal ” de Waring”

woonwijk de Folgeren

6 t/m 9 jaar    van  17.15  tot 18.00   Marco Oord

9 jaar en ouder  van  18.00 tot 18.55  Marco Oord