Download hier het inschrijfformulier.

Leden tot 15 jaar: 1x trainen per week 16 euro per maand  2x per week   25

Leden  >15 jaar: 1x per week trainen 19 euro per maand   2x per week  30

*Aanpassing regel 13 Algemene Voorwaarden

Ieder nieuw lid welke zich na 01-01-2014  inschrijft wordt door ons automatisch aangemeld bij de judobond Nederland.

Het lidmaatschap bij de bond dient apart betaald te worden en ook  het opzeggen bij bëindiging van het JBN lidmaatschap dient via de judobond te worden gedaan. (Voor 1 november van het betreffende jaar.)