Download hier het inschrijfformulier.

Leden tot 15 jaar: 1x trainen per week 16 euro per maand

Leden  >15 jaar: 1x per week trainen 19 euro per maand

Ieder nieuw lid wordt door ons automatisch aangemeld bij de judobond Nederland.

Het lidmaatschap bij de bond dient apart betaald te worden en ook  het opzeggen bij beëindiging van het JBN lidmaatschap dient via de judobond te worden gedaan. (Voor 1 november van het betreffende jaar.)

Algemene voorwaarden judoschool Marco Oord (november 2018)

 1. Lees voor het inleveren van het inschrijfformulier goed de algemene voorwaarden.
 2. Het inschrijfgeld voor ieder nieuw lid bedraagt € 12,50
 3. Ieder lid heeft recht op 1 les per week m.u.v. basisschool vakanties en feestdagen.
 4. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven.
 5. de betaling van het lesgeld is verdeeld in 4 termijnen.
 6. Het lidmaatschap eindigt pas bij schriftelijke opzegging.
 7. Bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend steeds verlengt met een half jaar.
 8. U kunt het lidmaatschap beëindigen op  1 april en 1 oktober mits twee weken tevoren schriftelijk is opgezegd of per mail.
 9. de betaling gaat uitsluitend via automatische incasso tenzij anders is overlegd (via jeugdsportfonds of stg. leergeld)
 10. er wordt vooraf geïncasseerd eenmaal per kwartaal.
 11. Bij stornering zal 1 week later nogmaals een incasso volgen.
 12. bij ht niet kunnen afboeken van het verschuldigde lesgeld zal er eens per kwartaal een aanmaning worden verstuurd.Hierbij moet u rekening houden met een verhoging € 3,50 administratie kosten.
 13. Ieder nieuw lid wordt automatisch bij de Judo Bond Nederland aangemeld.
 14. Het bijwonen van de judolessen door ouders is mogelijk in de laatste les van iedere maand.
 15. het verder bijwonen van een les is alleen op speciaal verzoek mogelijk.
 16. Bij langdurige afwezigheid graag afmelden bij betreffende leerkracht.
 17. wij stellen ons niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen, voor , na of tijdens de lessen.
 18. reductie voor vakantiedagen is ingecalculeerd bij de betaling van de jaarcontributie.